Ντουλάπα ανοιγόμενη διφυλλη με συρταρωτα ράφια και σωλήνες για κρεμαστά σε λευκό σαγρε χρωματισμό