Σιδερένια κατασκευή και καπάκι από ξύλο ετοιμάστηκε για γραφείο